Kalkulator akustyczny   


Wybierz operację, którą chcesz wykonać:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie średniego poziomu dźwięku badanego hałasu na podstawie 3 lub 4 pomiarów cząstkowych (elementarnych):
PomiarPoziom dźwięku ANiepewność UA95
1 - pomiar dB 3 próbki minimum!
2 - pomiar dB
3 - pomiar dB
4 - pomiar dB wypełnić dla ew. 4 próbki
Średnia dB +UA95= dB -UA95= dB
    

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie równoważnego poziomu dźwięku badanego hałasu dla max. 4 źródeł:
PomiarPoziom dźwięku Aczas pracy*
1 - pomiar dB sek./min./godz.
2 - pomiar dB sek./min./godz.
3 - pomiar dB sek./min./godz.
4 - pomiar dB sek./min./godz.
LEQ dB czas odniesienia:
sek./min./godz.
    
* należy przyjąć tę samą jednostkę we wszystkich okienkach!

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie poziomu dźwięku emitowanego hałasu na podstawie pomiarów z uwzględnieniem korekcji względem tła akustycznego:
WielkośćPoziom dźwięku AUwagi
imisja dB - wartość zmierzona - badanego hałasu i tła akustycznego
tło akustyczne dB - wartość zmierzona
emisja dB - wartość obliczona - badanego hałasu
   

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie sumy poziomów dźwięku od kilku źródeł (obserwowanych w tym samym punkcie pomiarowym!):
ŹródłoPoziom dźwięku AUdziały
1 - udział źródła 1 dB %
2 - udział źródła 2 dB %
3 - udział źródła 3 dB %
4 - udział źródła 4 dB %
Suma dB 100 %
      

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagacja hałasu (model uproszczony):

od źródła punktowego
od źródła liniowego
L(r2) = L(r1) - * log (r2/r1)
WielkośćWartośćUwagi
Poziom dźwięku A dB - w odległości r1 [m] od źródła hałasu
odległość r1 m - od źródła hałasu
odległość r2 m - od źródła hałasu
Poziom dźwięku A dB - w odległości r2 [m] od źródła hałasu
      

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISJA hałasu ze źródła punktowego o znanym LW nad powierzchnia odbijającą:

WielkośćWartośćUwagi
Poziom mocy akustycznej A dB - parametr jednoliczbowy !
odległość R m - od źródła hałasu
Poziom dźwięku A dB - w odległości R [m] od źródła hałasu
      

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oszacowanie poziomu mocy akustycznej (model uproszczony):

dla źródła punktowego nad powierzchnią odbijającą dla powierzchni otaczającej źródło
WielkośćWartośćUwagi
Poziom dźwięku A dB - źródła hałasu
w odległości r1 (dla półsfery) m - od źródła hałasu
na powierzchni otaczającej S m2 - wokół źródła hałasu
Poziom mocy akustycznej A dB - parametr charakteryzujący źródło hałasu
      

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oszacowanie czasu pogłosu (pomieszczenie prostopadłościenne):

 
a
b
h
S
V
wymiary m m m m2 m3
dane akustyczne
średni wsp.
pochłaniania
chłonność
akustyczna
czas pogłosu
dane akustyczne
m2 s
      

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie wskaźnika LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny):
przedział czasu
wskaźnik
równoważny
poziom dźwięku A
czas przyjęty do wskaźnika LDWN
6:00 - 18:00
LD
dB
12h pory dziennej (+0dB)
18:00 - 22:00
LW
dB
4h pory wieczornej (+5dB)
22:00 - 6:00
LN
dB
8h pory nocnej (+10dB)

wskaźnik
LDWN
dB  
        

menu kalkulatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie kar za przekraczanie dopuszczalnych równoważnych poziomów hałasu w środowisku:
(nie dotyczy: hałasów komunikacyjnych, lotniczych, wewnątrz mieszkań, stanowisk pracy)
2007 r.   2008 r.   2009 r.   2010 r.   2011 r.   2012 r.   2013 r.   2014 r.  
2015-2016-2017-2018 r. 2019 r.  
Kategoria terenu 1: 45 / 40
Kategoria terenu 2: 50 / 40
Kategoria terenu 3: 55 / 45
równoważny
poziom dźwięku A
dla pory dziennej
równoważny
poziom dźwięku A
dla pory nocnej
wartości dopuszczalne dB dB
wartości zmierzone lub obliczone dB dB
przekroczenie dB dB
kara dobowa zł / d.                    
kara roczna za dni pracy w roku
      

menu kalkulatora