Wróć...

Dopuszczalne poziomy hałasu na stanowiskach pracy

PN-N-01307 (grudzień 1994) - "Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów"

Dopuszczalne wartości ze względu na:

A)
ochronę słuchu:

odniesione do 8-godzinnego dnia pracy :
- poziom ekspozycji na hałas

LEX,8h

85 dB

- ekspozycja na hałas

EA,Te

3,64 *103 Pa2s

maksymalny poziom dźwięku A

LA,max

115 dB

szczytowy poziom dźwięku C

LC,peak

135 dB

B)
możliwość realizacji przez pracownika podstawowych funkcji:

równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy :
- w kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej

LAeq,Te

75 dB

- w kabinach bezpośredniego sterowania z łącznością telefoniczną

LAeq,Te

65 dB

- w pomieszczeniach administracyjnych

LAeq,Te

55 dB

maksymalny poziom dźwięku A

LA,max

115 dB

szczytowy poziom dźwięku C

LC,peak

135 dB

pomiar hałasu :
* położenie mikrofonu: w miejscu gdzie zwykle znajduje się głowa pracownika (pomiary należy przeprowadzić podczas jego nieobecności, jeżeli musi być to 0.1m od jego ucha), minimum 1m od powierzchni odbijających (1.2m nad podłogą, 1.5m od okien).
Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk