Wróć...

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

- PN-B-02151-02:1987 + Ap.1:2015-05 - "Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach"
(d. PN-87/B-02151/02- "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.")

Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn.zm. - tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422) ze zmianą z 14.11.2017r. (Dz.U. 2018 poz.2285) wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu


Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi:

lp

 

 

przeznaczenie pomieszczenia

 

 

równoważny od wszystkich źródeł hałasu łącznie

od wyposażenia technicznego budynku
oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem

średni lub równoważny

maksymalny
(DLchwilowe>5dB)

dzien.

noc

dzień

noc

dzień

noc

1
1
2
3
4
5
6
7

1

pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach robotniczych

40

30

35

25

40

30

2

kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

45

40

40

40

45

45

3

pokoje w hotelach kat. II i niższych

45

35

40

30

45

35

4

pokoje w domach wczasowych

40-45

30-35

35-40

25-30

40-45

30-35

5

pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej

35

30

30

25

35

30

6

pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej

30

30

25

25

30

30

7

sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji +

35

-

30

-

35

-

8

gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pom. psychoterapii

35

-

30

-

35

-

9

pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych)

40

30

35

25

40

35

10

laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach

40

-

35

-

40

-

11

pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach

35

-

30

-

35

-

12

klasy i pracownie szkolne, sale wykładowe audytoria +

40

-

35

-

40

-

13

sale konferencyjne

40

-

35

-

40

-

14

pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi

35

-

30

-

35

-

15

pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu

40

-

35

-

40

-

16

pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych

45

-

40

-

45

-

17

sale zajęć w domach kultury

35-45

-

30-40

-

40-50

-

18

sale kawiarniane i restauracyjne

50

-

45

-

brak norm

19

sale sklepowe

50

-

45

-

brak norm

czas oceny:
  w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz szpitalach i sanatoriach:
 • w dzień - 8h - kolejnych najniekorzystniejszych godzin pomiędzy 600 a 2200
 • w nocy - 1/2h - w najniekorzystniejszej godzinie pomiędzy 2200 a 600
  w budynkach uzyteczności publicznej:
 • 8h - kolejnych najniekorzystniejszych - niezależnie od pory doby - w godzinach eksploatacji
wymagania ogólne:
 • drzwi i okna pomieszczenia zamknięte (ale należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczenia, tj. wymaganą wymianę powietrza - wymagania normy oraz §147 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690))
 • max. 2 osoby podczas pomiaru
punkty pomiarowe:
 • 1.2m nad podłogą, min. 1m od ścian, min. 1.5m od okien
 • 0.5m od obsługującego, membrana skierowana ku sufitowi

Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk